Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /var/www/matisz.hu/web/typo3temp/locks/a34a2373e69a4296e153f0ef93b36de2 because Permission denied in /var/www/clients/client7/web16/web/t3lib/class.t3lib_lock.php on line 170
Magyar Tartalomipari Szövetség: Tagok jogai és kötelességei

Tagok jogai és kötelességei

A tagok belépése önkéntes alapon történik.

A tagok jogállása:

 • rendes tag,
 • pártoló tag.

A Szövetség rendes tagja lehet bármely, a tartalomipar területén működő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely (aki) tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és a tagdíj fizetését vállalja.

A rendes tagokrészére a MATISZ az alábbi szolgáltatásokat és kedvezményeket nyújtja:

 • Bemutatás a honlapon
 • Csak tagoknak nyújtott szolgáltatások igénybevétele
 • Megrendelés esetén exkluzív hírlevéltartalmak

A Szövetség pártoló tagja lehetbármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, amely tevékenységi hozzájárulást fizet. Pártoló tag alaptevékenységétől és támogatása mértékétől függően kedvezményekben részesül a Szövetség és társszervei rendezvényein, ingyenesen jogosult egyes szolgáltatások igénybe vételére és a hírlevélben való megjelenésre.

A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei

 • A Szövetség Közgyulésén részt venni és szavazni.
 • A Szövetség testületeiben tisztséget vállalni.
 • A Szövetség Elnökségét javaslatokkal, kezdeményezésekkel megkeresni.
 • Közgyűlési ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások meghozatalában szavazati joggal részt venni.
 • A tisztségviselők funkcióból való visszahívását kezdeményezni.
 • A Szövetség szolgáltatásait igénybe venni.
 • Szövetségi tagságát a tag fejléces ügyiratain feltüntetni.
 • A Szövetség célját támogatni és munkájában részt venni.
 • A Szövetség Alapszabályát és a közgyűlés Szövetség működésére vonatkozó határozatait betartani és ajánlásait figyelembe venni.
 • A Szövetség által meghatározott etikai normákat betartani.
 • Az éves tagdíjat/tevékenységi hozzájárulást befizetni.
Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA