Dr. Osman Péter könyvismertető rovata

2010.10.01. A kerékpár - Mítosz és szenvedély

Szerző: Francesco Baroni

Athenaeum Kiadó, 2010

A kerékpár, mint eszközcsalád, és a kerékpársport fejlődéstörténetének kifejezetten magas színvonalú szakkönyve, kiváló monográfiája ez a tartalmában és kiállításában egyaránt nagyformátumú album. A kezdetektől napjainkig ívelő, részletes és igen alapos áttekintésében megismerhető a kerékpárok mindinkább szerteágazó, terebélyesedő és differenciálódó termékcsaládjának technikatörténete, a kerékpárgyártás gazdaságtörténete, természetesen a kerékpározás kultúrtörténete, és az alkalmazások leggazdagabb és leglátványosabb vonulatának, a napjainkban is diadalmas kerékpársportnak a részletes krónikája, a sport mindenkori élvonalának, s úgyszintén az élre törő technikai ágazatainak és a nagy versenyeinek a bemutatásával....


2010.08.27. Kós Károly, a könyvművész

Szerző: Sas Péter

Holnap Kiadó, 2009

Nagyságrenddel többet ad ez a gyönyörű, értékes könyv, mint amit a címe ígér. Biztos, hogy rendkívüli csemege a mívesen szép kiállítású könyvek híveinek, ám még inkább megragadó, hiánypótló pályakép Kós Károlyról, az EMBER-ről - csupa nagybetűvel, ahogy megérdemli! - és bámulatos életművéről. Szellemi állapotunk tökéletesen megbízható gyorstesztje lehetne levizsgáztatni az utca emberét, ismeri-e Kós Károly életét és munkásságát. Aki nem, azt a maga - és úgyszintén mindannyiunk - érdekében arra kellene kötelezni, hogy addig olvassa ezt a könyvet, amíg megérti, ami Kósról benne áll (ezzel nem arra utalunk, hogy nehezen érthető lenne, hanem hogy gondolkodáshoz szokott elmét feltételez - márpedig erről igencsak igyekeznek...


2010.08.27. Magyar szinonima-szótár

Akadémiai Kiadó, 2010, második, átdolgozott kiadás

Akiknek a munkájuk része, hogy értelmesen és választékosan használják a magyar nyelvet, és - nagy megbecsülést érdemelve - igyekeznek is ezt magas színvonalon megvalósítani, azok jól tudják, milyen fontos és hasznos ebben az ilyen szinonima-szótár. A kifinomult nyelvhasználat - és annak támogatására az ilyen szótár - az előbbiek mellett szintúgy különösen fontos mindenki más számára is, aki önmagát becsüli meg azzal, hogy sokat ad a szellemi eleganciájára, valamint aki más művelt emberek szemében is meg akarja különböztetni magát az ebben igénytelenektől.

Vitathatatlan tény, hogy a „varietas delectat” azaz „a változatosság gyönyörködtet” elvének érvényesítése döntő jelentőségű a...


2010.08.27. Római történetek

Szerző: Lénárd Sándor

A MATISZ Hírlevél 2010/10. számában szóltunk Lénárd Sándor Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában c. könyvének új kiadásáról (Typotex, 2010). Az egészen más műfaj, mint ez a műve, s a kettő annyiban függ össze, hogy bármelyik elolvasása kedvet ébreszt a másikhoz is.


2010.08.27. Leonardo da Vinci összes festménye és rajza

Szerző: Frank Zöllner

1452-1519 - Vince Kiadó, 2010

Ma is az egyik legnagyobb elismerés, ha valakit reneszánsz embernek nevezünk. Magasan szárnyaló szellemét, sokrétű tudását és műveltségét, nyitottságát, sokirányú intellektuális érdeklődését, kiemelkedő alkotó teljesítményét dicsérjük vele. Mindebben nyilvánvalóan a reneszánszról alkotott értékítéletünk jelenik meg. Igaz, de csak részigazság, hogy Leonardo da Vinci a hatalmas szellemi fellendülést hozó reneszánsz legsokoldalúbb zsenije volt. Valójában ő minden idők egyik legnagyobb és legsokoldalúbb alkotója. A mi világunkban pedig, ahol a tudás-univerzum gyorsuló tágulása mindinkább specializációra kényszerít, talán nem alaptalan feltételeznünk, hogy már aligha jöhet valaki, aki felveheti vele a versenyt....


2010.08.27. From Innovation to Cash Flows

Szerző: Constance Lütlof-Carroll & Antti Pirnes

Value Creation by Structuring High-Technology Alliances, Az innovációtól a pénzáramlásig - Értékteremtés csúcstechnológiai szövetségek kialakítása révén


2010.07.20. A klíma kultúrtörténete - A jégkorszaktól a globális - felmelegedésig

Szerző: Wolfgang Behringer

Gazdaságilag is rendkívül fontos és időszerű, és nem kevéssé ellentmondásos kérdéskörhöz kapcsolódik ez a kötet, hiszen a globális felmelegedés elleni globális védekezés korunk egyik gazdasági kulcskérdése, és - a tévedés jogának nagyon hangsúlyos fenntartása mellett - megkockáztatható, hogy netán minden idők egyik legnagyobb és kommunikációval legjobban megágyazott gazdasági bulijává nőheti ki magát.


2010.07.20. Amit a gyerekeimtől tanultam a menedzsmentről

Szerző: Ian Durston

HVG Könyvek, 2009„Ha sikerül megértetnünk, és amennyire csak lehetséges, el is fogadtatnunk a csapatunkkal az értékeinket, akkor nagy lépést tettünk afelé, hogy integritással rendelkező, vagyis erős menedzsernek lássanak bennünket.”

„Végső soron az számít, amit csinálunk, nem az, amit mondunk.”

„Nem feltétlenül mindig a legnagyobb vétségre kell lecsapni. Sokkal fontosabb kiismerni, mikor forog kockán valamilyen alapelv, és egyértelművé tenni, hogy most eljutottunk egy határhoz, amelyet tilos átlépni.”

„Ha az emberek nem tudják, mi történik, akkor gyanakodni kezdenek, elégedetlenek lesznek. Így biztos nem lesznek eléggé motiváltak ahhoz, hogy részt vegyenek a közös munkában. Hogy ez elkerülhető legyen, ahhoz a menedzsernek nagyon jónak...


49 - 56. kilistázott hír, Összesen: 422

<<

1

2

3

4

5

6

7

>>

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA