IT-mentor - az informatikai szektor, mint munkaadó

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés az Európai Foglalkoztatási Stratégia céljaival megegyező, új foglalkoztatás-politikák kifejlesztését támogatja az Európai Unió tagállamaiban. Célja a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenség minden formájának megszüntetése az innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, valamint a nemzetközi együttműködés révén.

Az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány támogatásával megvalósuló innovatív foglalkoztatási modell kidolgozásában résztvevő szervezetek együttműködésének alapja az a közös felismerés, hogy az információs társadalom fejlődésével számos olyan munkakör teremtődött-teremtődik, mely helytől függetlenül végezhető és ezáltal a megváltozott munkaképességűek és a 45 év feletti korosztály által is teljes értékűen ellátható. Ezen hátrányos helyzetű személyek azonban kevés eséllyel tudnak egyénileg elhelyezkedni ezen a szakterületen, egyrészt a korszerű informatikai szaktudás hiánya miatt, másrészt a munkáltatói oldal (informatikai szektor) érdektelensége, vagy információhiányából kifolyólag. Partnerségünket úgy alakítottuk ki, hogy erre a problémára a legilletékesebbek dolgozzák ki és teszteljék a megoldásokat.

A megváltozott munkaképességű célcsoport foglalkoztatásában több éves tapasztalattal rendelkező Napra Forgó Kht., valamint a foglalkoztatás szempontjából többszörösen hátrányos helyzetű hallássérülteket képviselő HARKE tudatában van a célcsoport munkaerő-piaci napi problémáinak. A legnagyobb hazai informatikai cégeket tömörítő három szervezet (MATISZ, IVSZ, Inforum) pedig jelentős befolyással, véleményformáló erővel rendelkezik az informatikai szervezetek felett, képes elérni, hogy a megváltozott munkaképességűek és 45 éven felettiek munkához juttatása az informatikában formálisan is napirendre kerüljön ezen szervezetek humán erőforrás gazdálkodásában.

A foglalkoztatási modell kidolgozásában közel 50 fő, megváltozott munkaképességű és 45 éven felüli közép-ill. felsőfokú végzettségű munkanélküli vesz majd részt.

A résztvevők az informatikai ismertek elsajátítása mellett személyiségfejlesztő oktatásban is részesülnek. A képzés részben távoktatás, részben személyes konzultáció során valósul majd meg.

A képzést elsajátítók részben hozzájárulhatnak a világháló közösségi végpontjainak megerősítéséhez, részben a további képzésben résztvevők számára válhatnak tanácsadóvá, képzővé.

A program az önálló munkavégzésre, projektszemlélet elsajátítására szeretné megtanítani a résztvevő csoportot. A képzés utáni munkahelyeken végzett munkatapasztalat-szerzés pedig lehetőséget teremt egyrészt a munkavállalók számára, hogy némileg védett környezetben integrálódni tudjanak a vállalatok munkafolyamataiba, másrészt növelni tudja a munkaadók körében a megváltozott munkaképességűek elfogadottságát.

 

Az IT-mentor projekt során előállított és továbbhasznosítható tanulmányok:

  1. Mentorálás-Mentorság! - Törvénymódosítási ajánlások kidolgozása (2,2 MB) - 119 oldal
  2. Új dimenziók a mentorképzésben (3,0 MB) - 217 oldal
  3. Képességet mindenkinek! - Információs társadalom mentor (2,65 MB) - 117 oldal
  4. Befogadást az Információs Társadalomba! Most!! (4,3 MB) - 210 oldal

Bővebb felvilágosítás: info@matisz.hu

Sajtóvisszhang

Digitális írástudás növeléséről: IT-mentor roadshow Budapest (Forrás: Netpolgár, 2009.)
Öreg a nénikéd! - Új lehetőség a digitális analfabétizmus felszámolására (Forrás: HarmoNet, 2008. május 27.)
Az informatikai szakmának kell az IT-mentor (Forrás: Itmentor.hu, 2007. október 4.)
IT-mentorok a digitális írástudatlanság ellen (Forrás: Gazdasági Tükörkép Magazin, 2007. augusztus)
IT-mentor: új szakma született (Forrás: Prím Online, 2005. szeptember 15.)
IT-mentor :az informatikai szektor, mint munkaadó (Forrás: Center.hu, 2005. május 26.)
IT-mentor megváltozott munkaképességűeknek és 45 éven felettieknek (Forrás: Prím Online, 2005. május 24.)
IT-mentorálási esettanulmányok, tapasztalatok (Forrás: ITME IT Mentor)

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA