média / infrastruktúra > internet
2011.07.18.

Miniszteri biztos koordinálja a kormányzati hálózatok konszolidációját

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján 2011. július 1-jétől fél éven át Both Zoltán, az állami tulajdonú Kopint-Datorg Zrt. elnöke koordinálja miniszteri biztosként a kormányzati célú távközlő hálózatok konszolidációjával és az új hálózati modell kidolgozásával kapcsolatos feladatokat.

"A miniszteri biztos megbízatása többek között az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózattal és alrendszereivel, a Zártcélú Rendészeti Hálózattal, az Informatikai Közhálóval és a HBONE IP gerinchálózatával kapcsolatos koordinációs feladatokra is kiterjed. A miniszteri biztos feladatai közé tartozik e hálózatok működésének áttekintése a szolgáltatások eredményessége és a költséghatékonyság szempontjából. A miniszteri biztos szakmai együttműködésben dolgozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárságával.

Both Zoltán megbízást kapott a nemzeti fejlesztési minisztertől arra is, hogy 2011. december 5-i határidővel dolgozza ki a teljes állami intézményrendszert lefedő új hálózati szolgáltatási konstrukció első lépcsőjét a kapcsolódó jogszabályi környezet és a lehetséges alternatívák bemutatásával. A miniszteri biztos tevékenységéért javadalmazásban nem részesül.

A kormány tavaly decemberben határozott a korábban rendkívül pazarlóan és alacsony hatásfokkal működő kormányzati informatika helyzetének rendezéséről. Az eddig eltelt időszakban a kormányzati célú hálózatokkal való hatékony és integrált gazdálkodás érdekében átláthatóvá vált a hálózatgazdai feladatok köre, de a hálózatüzemeltetés hatásfokának növelésére van szükség az egységesítés és takarékosság érdekében.”

„A biztos munkájában a kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár közreműködik. A rendelet szerint feladatai ellátásába a Kopint-Datorg Zrt., a Magyar Posta Zrt., az MVM Zrt., a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, a MÁV Zrt., az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetőin keresztül, az intézmények megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársát szakértői közreműködőként – a szükséges mértékben – bevonhatja.

Az NFM alá rendelt, az infokommunikációs szolgáltatásokat felhasználó intézmények, állami társaságok, közigazgatási és egyéb szervek kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, a rendelkezésükre álló szükséges információkat, dokumentációkat, szakértoi segítséget, illetve eszközöket számára biztosítani.

A más minisztériumok irányítása alatt álló szervezetekkel, intézményekkel kapcsolatban pedig a a kormányzati informatikáért felelős államtitkár segítséget nyújt.

A miniszteri biztos megbízása több hálózati elemre terjed ki.........

A cikk teljes tartalma elérhető:

http://hirlevel.egc.hu/2011/07/17/miniszteri-biztos-koordinalja-a-kormanyzati-halozatok-konszolidaciojat/


Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA