tartalomipar
2011.07.21.

Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások áfája - Új szabályzás!

Adóalanyok között lebonyolított szolgáltatások esetén, a teljesítés helye a megrendelő (vevő, a szolgáltatást igénybevevő,) gazdasági letelepedésének helyszíne. Ez vonatkozik az elektronikus szolgáltatásokra is két adóalany között. Tehát ha a Közösség területén lévő másik adóalanynak adjuk el az elektronikus szolgáltatásunkat, vagy egy közösségi adóalanytól vásárolunk ilyen szolgáltatást, akkor mindig a vevő országában kell az adót megfizetni. A számlára rá kell írni a fordított adózás tényét, vagyis azt, hogy a hozzáadott-értékadót a vevő fizeti.

Adóalanyok között lebonyolított szolgáltatások esetén, a teljesítés helye a megrendelő (vevő, a szolgáltatást igénybevevő,) gazdasági letelepedésének helyszíne. Ez vonatkozik az elektronikus szolgáltatásokra is két adóalany között.

Tehát ha a Közösség területén lévő másik adóalanynak adjuk el az elektronikus szolgáltatásunkat, vagy egy közösségi adóalanytól vásárolunk ilyen szolgáltatást, akkor mindig a vevő országában kell az adót megfizetni. A számlára rá kell írni a fordított adózás tényét, vagyis azt, hogy a hozzáadott-értékadót a vevő fizeti.

Amennyiben harmadik országbeli adóalanynak adunk el ilyen szolgáltatást, akkor a számlára rá kell írni, hogy az ügylet a magyar áfa-törvény hatályán kívüli. Az viszont nincs megszabva, hogy a harmadik országbeli adóalanynak is ilyen kitételt kellene tennie a számláján, mert nem is biztos, hogy náluk van hozzáadott-értékadó.

A közösségen belüli ügyletek esetében 2011. július 1-től egyes esetekben tovább kell vizsgálódnunk a vevő telephelyeinek vonatkozásában, de ha a vevőnknek csak egyetlen helyszínen (országban) van székhelye és telephelye, akkor nincs gondunk a fordított adózás helyszínét tekintve.

A másik esetben a belföldi adóalany külföldi nem adóalany részére nyújt elektronikus szolgáltatást. Ez történhet

- a Közösség területén lakóhellyel rendelkező, vagy szokásos tartózkodási helyű nem adóalany részére, vagy

- harmadik ország területén letelepedett nem adóalany részére.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 37.§-ának (2) bekezdése értelmében, a nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója (eladó) gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Tehát a belföldi adóalany 25% áfával számlázza az értékesített elektronikus szolgáltatásait a Közösség területén letelepedett nem adóalanyoknak.

Amennyiben a vevő nem adóalany letelepedése a Közösség területén kívül van, akkor a teljesítés helye a szolgáltatás megvásárlójának lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye. Ebben az esetben a belföldi eladó úgy állítja ki a számláját, hogy az ügylet az áfa törvény területi hatályán kívüli. (Lásd az áfa-törvény 46.§-ának 1. és 2. bekezdését!)

Az általános forgalmi adóról szóló törvény a 46.§ (5) bekezdésében meghatározza az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások fogalmát. Eszerint elektronikus úton nyújtott szolgáltatás különösen:

a) elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása,

b) szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése,

c) kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele,

d) zene, film és játék - ideértve a szerencsejátékot is - rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása,

e) távoktatás,

feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton keresztül történik. A szolgáltatás nyújtója és igénybevevője közötti, ilyen hálózaton keresztüli kapcsolat felvétele és tartása - ideértve az ajánlat tételét és elfogadását is - azonban önmagában még nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatás igénybe vevője elektronikus levélben kommunikál egymással, ez önmagában nem jelenti azt, hogy a nyújtott szolgáltatás elektronikus úton nyújtott szolgáltatás

Amennyiben a Közösség területén kívül gazdasági céllal letelepedett adóalany (például egy Amerikában lévő cég) értékesít elektronikus szolgáltatást a Közösség területén lakó (például magyar) nem adóalany részére, akkor az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helye az a hely, ahol a nem adóalany személy letelepedett, illetve ahol az állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. Tehát a Közösség területe (példánkban Magyarország) a teljesítési hely. (Lásd a 47.§-t!)

2011. július 1-től a 282/2011/EU rendelet konkrétabbá teszi az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások körét. Eszerint a 2006/112/EK irányelvben meghatározott, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások magukban foglalják:

- az interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatásokat,

- amelyek jellegüknél fogva jelentős mértékben automatizáltak,

- minimális emberi közreműködést igényelnek,

- és amelyek nyújtására információs technológia hiányában nincs lehetőség.

Ezek közé tartoznak különösen az alábbiak

a) digitális termékek – különösen a szoftverek, módosításaik és frissítéseik – értékesítése általában;

b) vállalkozások vagy magánszemélyek elektronikus hálózaton való jelenlétének biztosításából vagy támogatásából álló szolgáltatások, például webhely vagy weboldal;

c) a szolgáltatás igénybevevője által bevitt adatokra adott válaszként a számítógép által, interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül automatikusan előállított szolgáltatások;

d) online piacként működő weboldalon termék vagy szolgáltatás ellenérték fejében történő értékesítésének engedélyezése, amikor a lehetséges megrendelők automatizált eljárással jelentetik meg ajánlatukat, és a számítógép által automatikusan előállított elektronikus üzenetben kapnak értesítést az értékesítés megtörténtéről;

e) internetes szolgáltatói csomagok, amelyekben a távközlési vonatkozás kiegészítő és másodlagos (azaz a csomagok többet biztosítanak az egyszerű internet-hozzáférésnél, és más elemeket is tartalmaznak, például a hírekhez, időjárás-jelentéshez, idegenforgalmi tájékoztatáshoz való hozzáférést nyújtó oldalakat; játékokat; weboldal-tárhely szolgáltatást; csevegő-oldalakat stb.);

f) és az EU rendelet I. számú mellékletében felsorolt szolgáltatásokat, melyek a  következők:

A cikk folytatása:

Forrás: Kovácsné Álmosdy Judit

http://www.adoforum.hu

 


Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA