Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /var/www/matisz.hu/web/typo3temp/locks/77024e6dbfc5239b2324eaa86459589a because Permission denied in /var/www/clients/client7/web16/web/t3lib/class.t3lib_lock.php on line 170
Magyar Tartalomipari Szövetség: HIROSIGE
2010.12.03.

HIROSIGE

Szerző: Prof. Dr. Melanie Trede - Dr. Lorenz Bichler

Edo száz nevezetes látképe

Ota Memorial Museum of Art, Tokió
Taschen / Vince Kiadó, 2010

A karácsonyi könyvvásár minden bizonnyal egyik legnagyobb és legkülönlegesebb szenzációja lesz ez a nagyon kivételes tartalmú és kiállítású, reprezentatív, selyemkötésű album.

Európa utolsó nagy, egységes művészeti stílusa, a XX. század hajnalának nagy művészeti megújulását hozó szecesszió - amely gazdaságilag is kiemelkedő jelentőségű részeként a modern iparban megteremtette a formatervezés alkalmazását -, nem csekély mértékben egy különleges találkozás hatásából született: midőn a XIX. sz. utolsó harmadának európai művészei rácsodálkoztak Japán képzőművészetére. Ahogy belenézünk ezekbe a képekbe, azonnal ráérzünk, mi ragadta meg és inspirálta a klasszikus japán művészetben azokat, akik a szecessziót létrehozták.

Az Edo száz nevezetes látképe a japán fametszetművészet egyik leghíresebb tájképsorozata. Amint e kötet szerzői a bevezető tanulmányukban elmondják, műfaja az ’ukijo-e’, aminek szó szerinti jelentése "a tovalibbenő világ képei". Ez a 17. században keletkezett híres japán fametszetműfaj jeleníti meg azt a jellegzetes képi kifejezésmódot, amelyet a nyugati világ Japánhoz társít. Hirosige (1797-1858) az ukijo-e hagyomány egyik utolsó nagy művelője volt. Az 1858 végére nyomtatásban elkészült, összesen 120 képe a tájkép műfajában az ukijo-e legátfogóbb sorozatává állt össze. Az album a sorozat valamennyi darabját bemutatja.

Ha az ember oda sem figyel a szövegre, csak nézegeti a képeket, rendkívüli mesevilágban találja magát - olyanban, ahol mindig szépséget és abból meríthető felüdülést talál. Rendkívüli, mert a mesék bája, hangulata lengi be minden darabját, s ugyanakkor - a képek nagyon finom, mesteri kimunkálása mellett és azzal tökéletes harmóniában - azok az emberközeli, természetes közvetlenségükkel is megragadják a szemlélőt. Rendkívüli, mert azt a tündéri, légies eleganciát érezzük meg minden alkotásban, amely oly elbűvölővé teszi a klasszikus japán metszeteket és festményeket. Olyat tudnak ezek a képek, ami csak a legjobb művészek sajátja: lebilincselő erővel, s mégis a legcsekélyebb erőszakosság nélkül adják át a mondanivalójukat, kecsesek, egyszersmind erőteljesek, mint a daru szárnyának lebbenése. S ha az ember nézegeti a képeket, a szöveg segítsége nélkül is ott találja magát egy letűnt, legendás korban, ahogy azt Hirosige láttatja.

A képekhez ugyanakkor ismertetések is társulnak. Az album a már említett, igen tartalmas, alapos tanulmánnyal indul, amely az akkori japán kultúráról, valamint e képsorozat készítésének hátteréről is áttekintést ad. Szól Hirosige életéről, és segít megismerni a munkásságát - amint olvashatjuk, számos festménye mellett 120 könyvet illusztrált, és mintegy 4000-4500 (!) grafikát készített -, és megérteni művészetének a gyökereit és sajátosságait, beleértve az ábrázolástechnikai jellegzetességeit is. Egy fejezete felvázolja Hirosige hatását, egy további meglehetősen alapos magyarázatot ad a fametszet készítéséről, annak technikájáról, s a vele elérhető különleges hatásokról, amelyek ezeket a képeket is jelentősen gazdagítják. A tanulmány bemutatja e sorozat kiadóját is.
A szerzők kiemelnek egy mozzanatot, amely sokat elmond mind az akkori gondolkodásmódról, mind pedig Hirosige megbecsüléséről. Amint írják, e sorozat kiadásánál a kiadó nem csupán a fametszők és a nyomdászok nevét hallgatta el teljesen, hanem - más kollégáival ellentétben - a saját nevét is csak a kép szélén kívül adta meg, rövidítve. Így fejezte ki feltétlen nagyrabecsülését a művel és alkotójával, Hirosigével szemben.

A kötet különleges vonása, hogy a tokiói Ota Memorial Museum of Art benne reprodukált példányának darabjai kivétel nélkül korabeli nyomatok, így e példány az igen ritka, kötött albumok közé tartozik. Valamennyi lap magán viseli az első levonatoknak a szakemberek által fontosnak tartott jellegzetességeit.
Aki pedig alaposabban is el akar mélyedni a sorozat képeiben, jobban érteni azok világát, mondandóját, részleteit, és megismerni a bennük megjelenő művészi alkotás jellemzőit, annak sok segítséget adnak ehhez a minden egyes képhez kapcsolódó, róla szóló leírások, elemzések.


Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA