Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /var/www/matisz.hu/web/typo3temp/locks/56abce2d357c810828d0b68062ea37b3 because Permission denied in /var/www/clients/client7/web16/web/t3lib/class.t3lib_lock.php on line 170
Magyar Tartalomipari Szövetség: Hetven történelmi város
2010.12.03.

Hetven történelmi város

Szerző: John Julius Norwich

Athenaeum Kiadó, 2010

Gyönyörű szép, sok fontos és érdekes tudnivalóval szolgáló kötettel gyarapodott az Athenaeum Kiadó kitűnő „Hetven...” sorozata. Az első városnak tartott településtől, a Kr. e. 3. évezred hajnalán létrejött Uruktól a ma félelmetes ütemben fejlődő Kína szupervárosáig, a hipermodern Sanghajig terjedő, gazdag képanyaggal illusztrált válogatást ad az egyetemes történelem nevezetes városairól.

A város a mindenkori civilizáció egyik legbonyolultabb terméke. Ez az album ennek megragadó példatára. A városok a kialakulásuktól, a civilizáció kezdeteitől fogva a társadalmak létének és működésének kulcsfontosságú színterei, és szintúgy igen jelentős, gyakorta meghatározó mértékben annak szervezői, kultúra és tudomány forrásvidékei, birodalmi szinten pedig az uraik számára fontos hatalmi bázisok.

Döntő jelentőségű, hogy a kialakulásukban, fejlődésükben, működésükben mindig érvényesülnek igen erős kölcsönhatások, hiszen miközben a város terepe, eszköze, kerete a benne folyó és/vagy reá támaszkodó életnek, a mindenkori civilizációk - pontosabban azok uralkodói és/vagy uralkodó rétegei - mindig arra törekszenek, hogy a várost, annak egész struktúráját és működését a maguk céljainak szolgálatába állítsák. Emellett, tömegek laknak, élnek benne, használják, élnek és nemegyszer visszaélnek vele, s járulnak hozzá mindezzel az arculatához.

Minden város eszköz, a hatalmi struktúra kiépítésének és a hatalomgyakorlásnak az eszköze is. Terepe a hatalomért, annak megtartásáért ill megszerzésért folytatott, gyakorlatilag szüntelen csatározásoknak, s az egyéb emberi játszmáknak, és ezekben mindenki igyekszik azt az igényei szerintire formálni. Urait - szelídebben szólva a vezetőit - legfeljebb a demokrácia látszatának óvása akadályozza annak kinyilvánításában - de csak mérsékelten annak gyakorlásában -, hogy „az én városom az én váram”. Azt már a hatalmon való szükségszerű osztozkodás pragmatikus megfontolásai diktálják, hogy mennyi szabad mozgásteret adnak ebben a városlakóknak. Mindenképpen a szervezés és önszerveződés, igazgatás és önigazgatás egymásra rakódó-épülő rétegei teszik élhetővé az embereknek, adnak alapot az egyedi és kollektív életvitelük, a tevékenységeik és kapcsolataik annak a hihetetlenül bonyolult szövevényének, amelyet városnak nevezünk.

A 290 illusztrációt és 244 színes képet felvonultató album öt nagy fejezetre oszlik: * Az ókori világ - a „nyilvánvalók” mellett Uruk, Mohendzso-Dáró, Hattusas, Linci és a Hadakozó Fejedelemségek korának kínai városai, Meroë Núbia királyi városa * Krisztus születése utáni első évezred - egyebek közt Teotihuacán, Tikal, Mekka, Csangan, Córdoba * A középkori világ - Angkor, Palermo, Szamarkand, Lübeck, Benin, Timbuktu, Cuzco, Tenochtitlán * A kora újkori világ - Lisszabon, Isztambul, Agra, Iszfahán, Kioto, Dublin, Koppenhága, Edinburgh * A modern városok kora - sorukat stílszerűen a feltörekvő jövő ma talán legerősebb képviselője, Kína szupervárosa, Sanghaj zárja..

Minden jelentős város az azt magába foglaló, vagy éppen arra épülő társadalom és kultúra jelenének és múltjának, jellegzetes vonásainak tükre.
Hetven városról, a történelmükről, a meghatározó vonásaikról, az életükről, gazdag képanyaggal összesen 304 oldalon - mestereket kíván az ilyen ismertetés. A kötet közli a szerzők bemutatását: több mint ötven tudós, történész, író. Az pedig még inkább dicséri a tudásukat, hogy miközben rengeteg információt, történet- és helyismertetést kapunk, a részek külön-külön is, együtt is kellemes, színes olvasmányt kínálnak.


Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA