2011.05.31.

Kék óceán stratégia

Szerző: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

A verseny nélküli piaci tér

Park Könyvkiadó, 2011

Ismét megjelentette a Park Könyvkiadó a világ egyik legrangosabb és legnagyobb üzleti oktatóközpontja, a Franciaországban, Szingapúrban és Abu Dhabiban működő, önmagát szerényen a világ üzleti egyetemének nevező INSEAD két professzorának a különösen figyelemre méltó könyvét.
„Világszerte több mint 1 millió eladott példány” áll a címlapon, ami gazdasági szakkönyv esetében egészen rendkívüli teljesítmény. Végigolvasva megértjük, hogy ez a könyv meg is érdemli. Mondanivalójának lényege, a „kék óceán stratégia” a bölcs marketing egyik alapszabályát adja: a piaci lehetőségek felosztása nem zéróösszegű játszma, a nagyobb részesedés eléréséhez nem feltétlenül mások lehetőségeiből kell küzdelmesen elragadni, hanem új lehetőségeket kell teremteni. Hiszen már Szun ce megmondta, hogy a legjobb tábornok, aki harc nélkül képes megnyerni a háborút - márpedig a 2500 éve élt kínai hadvezér és hadtudományi bölcselő művét, A hadviselés tudományát ma is a korszerű marketing és a vállalati stratégia egyik alapműveként tartják számon. És a bölcs vállalati magatartás egyik alapigazsága, hogy az új, nyerő stratégiához nem feltétlenül kell vadonatúj igazságot felismerni, hanem megfelelő alapja lehet ismert igazságok hatékony, újszerű felhasználása - amit ez a könyv is kínál.

Arra ösztönzi a vállalatokat, törjenek ki a véres versengés vörös óceánjából úgy, hogy a versenytől még érintetlen piaci lehetőségeket fedeznek fel, vagy teremtenek maguknak. Hagyják el a meglévő piacokra vonatkozó olyasfajta benchmarking vizsgálódást, amely révén ott a versenytársaikhoz hasonlítják magukat, és így igyekeznek versenyelőnyre szert tenni. Az ottani kimerítő tülekedés helyett sokkal hatékonyabb lehet ügyesen túllépni rajtuk még kiaknázatlan területekre. Meghatározó jelentőségű ebben, hogy ennek a stratégiának az alkalmazását a cég alapvető új létformájaként kell követni, azaz az előrelépést módszeresen újból és újból meg kell ismételni. Amikorra az elért siker ismertté teszi az új lehetőséget, és a versenytársak maguk is jelentős erővel megjelennek az így megnyitott új piacon, a cégnek már készen kell állnia arra, hogy tovább lépjen újabb lehetőségek meghódítására. (Nagyon érdekes e tekintetben, amit a kék óceán stratégia fenntarthatóságáról és megújításáról szóló fejezet az utánzás akadályairól elmond.)

Magától értetődik, hogy a kék óceán stratégia felhasználása így igen hatékony eszköz lehet a cégek számára a versenyképességük fenntartásához, alkalmazása azonban folyamatos innovációs munkát igényel. Az innováció megvalósítása pedig sohasem könnyű. Az innovátornak igen nagy szüksége van az óegyiptomi áldásra: Isten álljon közéd és a baj közé, az üres térségben, melyen át kell haladnod. A józan lét útján pedig még inkább szüksége van a megfelelő tudásra - ehhez igyekszik hozzájárulni ez a könyv. Európai, amerikai és ázsiai vállalatok gyakorlatát elemző 15 éves kutatásra, és több mint száz évre visszanyúlóan esetek, stratégiai akciók és adatok elemzésére támaszkodik, az ezekből kinyerhető elvi alapokat és eszköztárat mutatja be.
A kék óceán stratégiában rejlő gazdasági lehetőségeket illetően nagyon is elgondolkodtató, amit a szerzők a nyitó fejezetben erről mondanak: 108 vállalat üzleti tevékenységének indulását vizsgálták meg annak felmérésére, milyen hatással van egy kék óceán létrehozása a cég árbevételének és profitjának alakulására. Azt találták, hogy azok 86 %-a a meglévő adottságok kiterjesztésével indul, ami a már létező piaci tér vörös óceánján belül megtett kismértékű javításokat jelenti. Ezek az összes cégre jutó árbevétel 62 %-át, és a profit 39 %-át érték el. A kék óceánokon előretörő 14 % viszont az árbevételek 38 %-át, a profitnak pedig 61 %-át tudta megszerezni. Ugyanakkor, az elemzéseik azt is megmutatták, hogy a kék óceánokat teremtők ill. meghódítók látszólag egyedi sikertörténetei mögött valójában egy következetes és közös séma rejlik.

A lényeg természetesen a részletekben van - abban, hogy miként alkothatja meg egy cég a maga saját adottságaira és lehetőségeire szabott kék óceán stratégiáját, és főként hogyan aknázhatja ki azt a lehető legjobban a maga hasznára, beleértve ebbe még azt is, hogy mikor keressen, és mikor ne keressen új lehetőségeket. Aki ezt a könyvet alaposan végigolvassa, s még alaposabban elgondolkodik az állításain és a javaslatain, e tekintetben igen jól használható tudás birtokába kerül.

A benne foglaltak elsajátítását és értő felhasználását hathatósan segíti, hogy nagyrészt nem is forradalmi újdonságokat mond, hanem kitűnően integrálja ebbe az új stratégiába, annak gondolkodási rendszerébe a már meglévő tudás sok elemét, s így a gondolatvilága jelentős részében eleve otthonosan mozgunk. A meglévő tudásunk nagy hatékonyságú új felhasználásával kerülni az élvonalba - ez is jól illik a kék óceán stratégiához.


Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA