Előzmények

A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) megalakulása óta tevékenyen részt vesz a kormányzati informatikai feladatok, törvény előkészítésében és az eredmények terjesztésében (ITB, KIETB, KIB tag). A MATISZ a kormányzati informatikai fejlesztések terjesztése, társadalmasítása érdekében az elmúlt időszakban a MEH EKK-val együttműködve több konferenciát, rendezvényt is szervezett. (pl.: "Az e-kormányzat és az e-közigazgatás jövőképe és a megvalósítás technológiai alapjai"címmel 2006. május 31-én, eFestival 2002-2008).

A Szövetség több társadalmi, civil szervezet (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Inforum, Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért stb.) együttműködésével kialakította a honlapok minősítési eljárását és 2001. év óta szervezi a kiváló magyar tartalmak seregszemléjét az eFestivalt és ezen belül kiemelt kategóriaként a Közérdekű információ-szolgáltatás (e-közszolgáltatások).

A MATISZ az elmúlt időszakban EU által támogatott programok keretében (Digitalizátor, Blind, Híd, IT-mentor) a hátrányos helyzetű emberek szakmai szervezeteivel közösen, az infokommunikációs technológia támogatásával való foglalkoztatást megvalósító módszereket fejlesztett ki és terjesztett el.

Az EQUAL IT-mentor program keretében egy évig a KOPINT DATORG Zrt-ben a MATISZ négy hallássérült mentort alkalmazott a kormányzati honlapok folyamatos KIETB 19. szerinti vizsgálatára.

A korábbi együttműködések során, azonban nem volt lehetőség az e-közszolgáltatás fejlesztések teljes folyamatában (fejlesztéstől-bevezetésig) a felhasználók érdekeinek megvalósítására.

A MATISZ a korábbi tapasztalatainak felhasználásával és a külföldi jó gyakorlatok feltárásával vállalja a hazai e-közszolgáltatás minősítési, tesztelési módszerének a kidolgozását.

A projekt során kidolgozásra kerül az e-közszolgáltatások tesztelési módszertana mellett a szolgáltatások tesztelését támogató/mentori eLearning tananyag és egy államigazgatási honlap (www.magyarorszag.hu), valamint hat önkormányzati honlap és a Nemzeti Civil Alap - NCA pályázati szolgáltatás pilot tesztelése valósul meg.

További információk

A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az eMagyarország Program keretében valósult meg.

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA