EQF Code

Az Európai Képesítési Keretrendszer (The European Qualifications Framework, EQF) és az  e-Kompetencia Keretrendszer (e-Competence Framework) eszközeinek átvitele és alkalmazása a multimédia szakmákra a tartalomfejlesztés területén.

Projekt azonosítószáma: DE/08/LLP-LdV/TOI/147077

Projekt időtartama: 2008. október - 2010. április (18 hónap)

Projekt részeredményei és háttéranyagai

Projekt rövid ismertetése:
 
A projekt alapját az adja, hogy a multimédia szektorban a tudás-képességek területén egyre nagyobb hiány jelentkezik néhány európai országban (pl. Németországban, Magyarországon, Svájcban), amely különösképp kihatással van a tartalomfejlesztés területére (e-játék fejlesztés, e-learning tartalom és multimédia tartalomfejlesztés).

A képességek ezen jelentkező hiánya leküzdhető más EU tagállamok gyakornokainak alkalmazásával.
Ámbár ezt akadályozza a képesítések átláthatóságnak és összehasonlíthatóságának európai szintű hiánya ezen szakmákban, amelynek alapvető oka a szakképzési rendszerek nagyfokú különbözősége Európa-szerte.

Jelenleg a szakképzés tartalomfejlesztők számára szélsőségesen ingadozik az EU-tagállamokban az időtartam, tartalom és komplexitás tekintetében. Ennek következtében a tartalomfejlesztők Európa-szerte rendkívül eltérő kompetenciákat és képesség-profilokat mutatnak fel, noha gyakran nagyon hasonló szakma- illetve képesítés-elnevezésekkel rendezkeznek.

Fentiek figyelembe vételével a projekt főbb céljai:

  1. jelenlegi képesítési profilok elemzése a tartalomfejlesztés területén és ezek leírása, meghatározása tanulmányi kimenetek segítéségével,
  2. a meghatározott képesítési profilok összevetése az Európai Képesítési keretrendszerrel, a nemzeti szektorspecifikus- és az európai szintű képesítési keretrendszerekkel olyan megközelítést alkalmazva, amely a megelőző "ComPtrain" és "Embedding standards" című projektek során lett kifejlesztve,
  3. egy átfogó európai képesítési profil meghatározása tartalomfejlesztők számára, és
  4. ezen "ideális profil" alapján vállalkozások számára referenciaanyagok létrehozása, képző intézmények számára irányelvek meghatározása abból a célból, hogy ezek segítségével  megfelelő módon adaptálhassák képzési kínálatukat a tartalomfejlesztés területén.

A konzorcium résztvevői:

A projektpartnerség 8 partnert tartalmaz 7 európai tagállamból és egy csendestársat Svájcból. A partnerség magába foglalja és képviseli a foglalkoztatók főbb képviselőit a tartalomfejlesztés területén.

A partnerség a multimédia tartalomfejlesztés regionális, nemzeti és európai munkavállalói szövetségeiből áll, valamint:

  • egy IKT és innovációs projektek terén tevékenykedő magán-konzultációs és képzésszolgáltatóból,
  • egy multimédia cégből, amely egy erős nemzeti IT klaszter koordinátora is,
  • egy multimédia állások szövetségből, és
  • egy nemzeti kereskedelmi kamarából, amely a multimédia szkmák szakképzési szabványiért felel.

A konzorcium tagjai:

Bővebb információ:

  • Projektfelelős a magyar partner (MATISZ) részéről:

Hargitai Ferenc
MATISZ
E: fhargitai@matisz.hu
T: (+36-1) 213-5089

  • Főpályázó képviselője:

Adriana Gluhak
c/o md-pro
E: adriana.gluhak@md-pro.de
T: +49.89.327.05.66.8

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA