Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /var/www/matisz.hu/web/typo3temp/locks/491703005685240dac38d6d6ff8ab54f because Permission denied in /var/www/clients/client7/web16/web/t3lib/class.t3lib_lock.php on line 170
Magyar Tartalomipari Szövetség: Blind

Blind

Projekt megnevezése: Komplexe Berufsbildungsdienstleistung auf dem Gebiet der Informatik für blinde Auszubildende

Pályázat azonosítószáma: HU/03/B/F/PP-170013 Leonardo da Vinci PilotProjekt (A pályázatot az Európai Unió társ-finanszírozza)

Pályzat időtartama: 2004. január 1. - 2006. december 31. (36 hónap)

Az Európai Szociális Charta, amely az Európatanács határozatára alakult meg, és a társadalmi normák forrásait foglalja össze, a 15. cikkelyben a következőket rögzíti : A fogyatékosoknak a fogyatékosság fajtájától és okától függetlenül  joguk van szakmai képzésben való részvételre, rehabilitációra és a társadalomba való visszaintegrálódásra. Az egészségileg károsodott személyek számára nem lehet igazi alternatíva, hogy a munkaerőpiactól elszigetelve holtvágányra kerüljenek. A fogyatékos fiataloknak és felnőtteknek a munkaerőpiacra történő visszakerülés érdekében olyan lehetőséget kell adnunk a szakmai képzésre, amely összhangban van egészségi állapotukkal, és egy, a munkaerőpiacon elismert szakmai képesítés megszerzését teszi lehetővé.

Az eEurópa Program célkitűzéseiben is kiemelt fontosságal bír, hogy a tervezett technológiák és az azt felhasználók csoportja közötti rés a lehető legkisebb legyen, és az Amszterdami Szerződés 22. pontjának kívánalmai (univerzális design stb.) az információs társadalom területén is megvalósuljanak. Az alapvető lehetőségek a fogyatékosok bevonására az informatika gyors fejlődésének köszönhetően már adottak, de a cél csak célirányos képzéssel és a tanulási folyamatba történő bevonással érhető el.

A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (NGYIK), a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ), a Centro Servizi ´Cultura Sviluppo´Srl (CSCS)  és az Európai Szakmai és Társadalmi Képzőműhely (Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft, EBG) partnerségi projektje közvetlen célcsoportként a vakokat jelölte meg, akik koruktól, nemüktől, nemzetiségüktől függetlenül a dolgozó társadalomba beépülni képesek és hajlandóak.

Projektünk célja csökkent látóképességű emberek szakmai képességeinek és szaktudásának fejlesztése az információtechológia (IT) területén. Ezt egy vakok számára kifejlesztett komplex szakmai képzési szolgáltatás révén szeretnénk elérni.

Alapként szolgál ehhez egy már elkészített CD-ROM. A vakok számára adaptáljuk a Magyar Távoktatási Alapítvány (MATAL) tulajdonában levő PC-oktató CD multimédiás és szöveges részeit. A CD-ROM használatának és továbbfejlesztésének jogát e projekt erejéig az Alapítvány átruházta a Magyar Tartalomipari Szövetségre. Az így előállt távoktatási csomagon kívül működtetünk egy ezzel összefüggő tartalomerősítő weboldalt, amely a képzést segíti. A vak diákokból álló tesztcsoportok kísérleti tanfolyamokon vesznek részt, melyeket párhuzamosan indítunk, a mindenkori partnerek szakiskoláiban, oktatók vezetésével. Az oktatók kiképzését és az ehhez szükséges metodikai anyag kidolgozását a projekt keretében tervezzük megvalósítani. Szándékaink szerint a tesztcsoportokban kiképzett tanulókat a számítógéppel támogatott telefonos lekérdezések terén képezzük tovább. Ehhez a Gfk Holding magyarországi leányvállalata felajánlotta együttműködését. Terveink szerint a vak munkavállalók foglalkoztatásához elengedhetetlen feltételrendszert a fent említett közvéleménykutató céggel egyeztetjük.  

A számítógéppel támogatott telefonos közvélemény- és piackutatási lekérdezés, mint lehetséges munka, egy teljesen új megközelítési módja az új foglalkoztatási lehetőségek teremtésének vakok számára, az outbound és az inbound területeken egyaránt. Az ilyen állások száma világszerte növekszik, mivel egyre több megkérdezéses közvéleménykutatást végeznek.   

Projektünk kidolgozott terjesztési stratégián alapszik.

Előirányoztuk továbbá az oktatási anyagnak és módszertannak, valamint az oktatók kiképzési metodikájának terjesztését.

Stratégia: a nagyon szűk és speciális piacra való tekintettel koncentrált marketinget (fókuszstratégiát) alkalmazunk.

A piac szegmentálása primer piackutatás alapján történik, melynek során a földrajzi és pszichográfiai (motivációk, attitűdök) tényezők döntő fontosságúak. A felhasználókat pozícionáljuk, és abból indulunk ki, hogy az elkészített anyagot egy adott csoport fogja hasznosítani.

Terjesztési módszerek: direkt terjesztés, a potenciális felhasználókat adatbankban rögzítjük, és személyesen felkeressük.

A projekt eredményeiről bővebb információt a 2006. decemberében kiadott sajtóanyagban talál.

Médiamegjelenés

AZ MTV Napi Mozaik c. műsorában 2006. december 14-én Mlinarics József MATISZ ügyvezető elnök riportot adott vakok alkalmazása számítógéppel támogatott telefonos munkakörökben témában. A riportban megszólaltak: SzondaPhone és Credit Express munkáltatók, valamint MVGYOSZ képviselője is.

A riport megtekinthető streaming video formátumban az MTV honlapján: www.mtv.hu/cikk.php?id=170045, illetve közvetlenül: http://video.hirado.hu/videok/napimozaik/20061214/napi_061214.wmv
22:00-31:44 (9 perc 44 mp)

Pályázattal kapcsolatos bővebb információ:

Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (NGYIK) - főpályázó


Cím:

1145 Bp. Amerikai út 96.


Tel:

468-3218, 468-3212


Projektfelelős:

Lengyel Szilvia (lengyelsz@ngo.hu)
Magyar Tartalomipari Szövetség


Cím:

1012 Bp. Kuny Domokos u. 12.


Tel:

213-5089


Projektfelelős:

Hargitai Ferenc (fhargitai@matisz.hu)

EBCUL Projekt platform:

www.ebcul.org

EBG partner projekthonlapja (német)

www.ebg.de/projekte/ebcul

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) © 2011, MINDEN JOG FENNTARTVA